Välj en sida

Gunilla Hammarlund

Diplomerad småbarnspedagog och verksamhetsansvarig

Erfaren och engagerad

Gunilla Hammarlund

Gunilla Hammarlund

Diplomerad småbarnspedagog och verksamhetsansvarig, Familjedaghemmet Vättarna

Gunilla Hammarlund är diplomerad småbarnspedagog och verksamhetsansvarig för Familjedaghemmet Vättarna. Hon har mer än 13 års erfarenhet att driva pedagogisk omsorg i sitt hem, som egenföretagare och ”dagmamma”, där hon tar hand om 4-7 dagbarn i åldern 1-5 år. Med en tidigare professionell bakgrund inom information och kommunikation, i kontinuerlig personlig utveckling och regelbunden yoga och meditations-praktiserande har hon en väldigt givande och behaglig personlighet som pedagog. Hennes styrka är att se möjligheter framför problem. Hon är känd för att vara i nuet med sina barn och låta de göra det mesta av situationen de befinner sig i. Hos Gunilla är alla barn trygga, sedda och hörda. Gunilla håller även kurser och föreläsningar för föräldrar och andra pedagoger. Hon bor i Tumba med sin man Niclas och deras två tonåringar.

YRKESERFARENHET

Egen företagare 2011-
Driver familjedaghem (pedagogisk omsorg)
Barnomsorg och pedagogisk utveckling för 4-7 barn mellan åldern 1-5 år.

Naturvårdsverket 2008-2009
Informationskonsult
Redaktör för nyhetsbrev. Diverse informationsinsatser för att öka intresset för miljöövervakning, både internt och externt.

Naturvårdsverket 2007-2009
Administratör/Informatör
Ansvarig för information i ett internt utvecklingsprojekt; Modena (modernare dokumenthantering).

Egen företagare 2005-2007
Privat dagmamma
Startade Familjedaghem ”Rumpnissarna”. Barnomsorg och pedagogisk utveckling för fem barn mellan åldern 1,5-3 år.

Företagarna 2003-2004
Informatör/administratör
Samordnade och utvecklade informationen för
Företagarna i Stockholms län. Förvaltade hemsidan.
Ledde projekt för översyn av alla informationskanaler. Ny profil på medlemstidningen.
Medlemskontakter, event för att öka antalet
medlemmar.

Telia Communication AB 2001-2002 Marknadskommunikatör/administratör
Marknadsförde Telias tjänster för datakommunikation.
Ansvarade för kampanjer till relevanta målgrupper; såsom direktutskick, annonskampanjer, telemarketing, säljträffar,
mässor etc. Tog fram sales promotion-material;
presentationer, information på intranätet, interaktiva utbildningar.

Telia Telecom AB 1999-2001
Informationsstrateg
Arbetade med löpande information om Telia datakomprodukter. Utvecklade webbaserad information till en interaktiv kanal. Tog fram en informationspolicy.

Unisource Business Networks Sverige AB 1997-1999
Informationsansvarig
Ansvarade för den löpande informationen till samtliga medarbetare, främst på intranätet. Ledde större informationsprojekt såsom ”roadshows” samt säljfrämjande aktiviteter. Ingick i företagets ledningsgrupp.

Konkurrensverket 1992-1997
Informatör
Var med vid bildandet av myndigheten och ledde arbetet med att bygga upp informationsverksamheten, både
internt och externt. Arbetade med årsredovisning, nyhetsbrev, personaltidning, mediakontakter, studiebesök etc. Var tf. informationssekreterare med personalansvar
för fyra personer. Initierade kommunikationsutbildning för
samtliga på myndigheten. Var även ”coach” i LOTS, ett planeringsverktyg vid verksamhetsplaneringen.

Statens pris-och Konkurrensverk (SPK) 1991-1992
Informatör
Föregångaren till Konkurrensverket. Deltog i alla förekommande arbetsuppgifter (se ovan) och lärde mig grunderna i informationsarbetet.

UTBILDNING

Små Barn i Lund 2017-2018
Diplomerad småbarnspedagog
Fördjupningsarbete: Vikten av observation – en dagmammas reflektioner

Högskolan i Örebro 1987-1991
Informationslinjen 120 poäng
Fil.kand. i kommunikationsvetenskap. Grundläggande utbildning i information. Strategisk inriktning.

University of Stirling, Skottland, 1990
Studier i Public Relations (PR) och praktisk marknadskommunikation.

Brinellskolan, Fagersta 1982-1986
Gymnasieexamen, ekonomisk linje

KURSER

Landmark Worldwide 2004-2021
Wisdom Unlimited Course
Fortsättningskurs i ”läran om mänskligt varande” med fokus på ”play, fun and ease”

Landmark Education 2000-2010
Utbildningsplan för livet.
Utbildning i mänskligt varande (ontologi). Ledarskap. Projektledning.

Pune, Indien 1998, 1999
Meditation och självkännedom.

Asplind Consulting 1994-1995
Ledarskap.

Marknadsföreningen i Stockholm
Grunderna i praktisk marknadsföring. 

Föreläsare och kursledare

Handledning i föräldraskap

  • Hur kan man som förälder omfamna den nya livssituationen.
  • Hur man kan växa med sitt barn.
  • Möjligheter med livet som föräldrar. 
  • Vanliga fallgropar och nya sätt att se på saker. 
  • Deltagardelning av situationer.

2 timmar per session
3 tillfällen

Grupp av minst 6 deltagare

 

Support till pedagoger

  • Teambuilding
  • Vikten att vara närvarande med barn
  • Hur att skapa kulfaktorn tillsammans

Utformning efter behov.
Kontakta för konsultation. Ofta ser man inte problematiken själv, utan med extern observation och deltagande så hittar vi en lösning.

|

Vad kursdeltagare har sagt

Kommer snart.

Kommer snart.